generic cialis

Smaller Default Larger

Dzień Otwarty w Staszicu

W środę 4 marca w „Staszicu” odbył się Dzień Otwarty Szkoły.

Na sali gimnastycznej przygotowano prezentacje kierunków kształcenia. Zainteresowani mogli spotkać się z pracodawcami, którzy na naszym terenie oferują miejsca praktyki zawodowej Dzień Otwarty Szkoły cieszył się dużym powodzeniem. Dyrekcja szkoły liczy, że wielu z uczniów, którzy przybyli na Dzień Otwarty we wrześniu rozpocznie naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. „Chodzi nam o to, by szkoła zawodowa nie były postrzegana jako szkoła drugiego wyboru. Dlatego rok szkolny 2014/2015 to Rok Szkoły Zawodowców. Dopa­so­wu­jemy system kształ­cenia zawo­do­wego do potrzeb rynku pracy. Dlatego zacie­śniamy współ­pracę szkoły z praco­daw­cami. Współ­pra­cu­jemy z najlep­szymi firmami naszego regionu, uczniowie odby­wają prak­tyki ściśle zwią­zane z kierun­kiem kształ­cenia. Wielu z tych, którzy otrzy­mali pozy­tywną opinię praco­dawcy – dziś ma już stałe miejsce pracy. Wpro­wa­dzamy nowy kierunek kształ­cenia technik logistyk” – czytamy na stronie szkoły www.zsp.wieruszow.pl Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie internetowej szkoły.

Foto. Danuta Urbaś/zsp.wieruszow.pl

Piotr Kołodziejczyk

 

  

 

 

 

Dzień Patrona Liceum Mikołaja Kopernika

5 marca w Liceum Ogólnokształcącym w Wieruszowie obchodzono Święto Patrona Szkoły oraz Dzień Języków Obcych.

To coroczna impreza organizowana przez społeczność szkolną ZSO im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie. Uczniowie uczcili patrona szkoły oraz pochwalili się swoimi dokonaniami językowymi i wiedzą na temat innych krajów. Dyrektor szkoły Włodzimierz Matyja nagrodził uczniów za dobre wyniki w nauce i udział w konkursach oraz zawodach sportowych. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in.: Jolanta Ciećka, Monika Drapiewska, Janusz Junke, Aleksandra Kokot, Klaudia Łusiak, Klaudia Mielczarek, Antonina Matuszek, Karolina Olszowiak, Paulina Suchy, Mikołaj Tomaszek, Wanesa Wierzba, Edyta Żeleźny. Uczniowie z „Kopernika” za pomocą wideokonferencji nawiązali kontakt z koleżankami i kolegami z zaprzyjaźnionej szkoły na Ukrainie. Dzień ten dostarczył niezapomnianych wrażeń.

Piotr Kołodziejczyk

Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

  Z inspiracji Starosty Wieruszowskiego Andrzeja Szymanka w dniu 25.03.2014r. doszło do kolejnego wykładu zaprezentowanego przezKazimierza Błaszczaka. W spotkaniu wieli udział pani Małgorzata Nikodem - Dyrektor szkoły, nauczyciele i bardzo licznie zgromadzona młodzież.

  Tematem wykładu jak można się domyślać była astronomia i podbój kosmosu. Pan Kazimierz przedstawił historię polskiej myśli naukowej w dziedzinie badań kosmicznych. Opowiedział o pierwszym satelicie zbudowanym przez studentów PW-Sat i umieszczonym już na orbicie. Kolejnym ważną informacją było przekazanie wiedzy na temat pierwszych polskich satelitów naukowych „Lem” i „Heweliusz”. Pan Kazimierz przedstawił historię ich powstania, nadania im nazw, ich zadaniach jakie będą wykonywać na orbicie oraz o programie BRITE, w którym uczestniczą. Satelita Lem krąży na orbicie Ziemi a w ostatnich dniach stycznia dokonał 1000 jej okrążenia. Całkowicie inaczej przedstawia się historia „Heweliusza”, który dotychczas oczekuje na wyniesienie w Chinach ze względu na problemy techniczne z rakietą wynoszącą na orbitę wcześniejsze satelity mi. brazylijskiego satelitę mającego badać eksploatacje lasów deszczowych Amazonii. Rakieta zamiast znaleźć się na orbicie wylądowała na Alasce. Powoduje to zrozumiałe opóźnienie w starcie kolejnej na której ma być wyniesiony Heweliusz.Na ręce Pani Dyrektor - Pan Kazimierz złożył kilkadziesiąt archiwalnych numerów dwumiesięcznika „Urania”, które zasilą zbiory szkolnej biblioteki. Ostatnim elementem tego spotkania było przedstawienie w ogromnym skrócie informacji o Mars One i osobistym udziale Pana Kazimierza w tej misji.

    Foto. E.Tomaszek

 

Czytaj więcej: Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

W dniu 14 października 2014 r. w Gimnazjum Nr 1 uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Podczas uroczystego apelu podziękowano nauczycielom za trud wychowania i nauczania młodzieży. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu państwowego oraz hymnu szkoły przez chór szkolny „Prymki” pod batutą pani Magdaleny Burzały.

Prowadzący oficjalną uroczystość dyrektor Paweł Malik powitał przybyłych na akademię gości w osobach: pana Bogdana Nawrockiego – burmistrza Wieruszowa, ks prał. Henryka Orszulaka – proboszcza parafii św. Stanisława w Wieruszowie, panią Danielę Winkowską – zasłużonego nauczyciela wychowawcę wielu pokoleń, absolwentkę UJ w Krakowie, pana Sylwestra Kuszyńskiego – przewodniczącego Rady Rodziców, pana Kazimierza Błaszczaka – przewodniczącego Koła Astronomicznego w Wieruszowie, pana Wacława Żbikowskiego – sołtysa wsi Kowalówka Dyrektor wręczył bukiet kwiatów pani Danieli Winkowskiej jako wyraz szacunku dla wszystkich nauczycieli.  W swoim wystąpieniu burmistrz bogdan Nawrocki podziękował za trud i zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy i uczenie postaw moralnych młodzieży na dalsze lata życia.  Pan Wacław Żbikowski przekazał nagrodę- książkę, którą otrzymał jako najstarszy zawodnik biegu „Wzdłuż Doliny Prosny” dla biblioteki szkolnej. Pan Kazimierz Błaszczak zabierając głos poinformował zebranych o zdobytych nagrodach na konkursach astronomicznych przez uczniów Gimnazjum Nr 1 w Wieruszowie. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna wykonaniu młodzieży pod fachowym okiem pań: Katarzyny Miś-Prokop i Magdaleny Burzały. Na zakończenie uroczystości chór „Prymki” oraz młodzież odśpiewali nauczycielom „Sto lat”. Po zakończeniu uroczystości dyrekcja szkoły zaprosiła zaproszonych gości oraz nauczycieli na kawę oraz ciasto do pokoju nauczycielskiego. 

Opr: Wojciech Kudaś

Wystąpienie Kazimierza Błaszczaka na Dniu patrona szkoły ZS nr.2

Podczas Dnia Patrona Szkoły - Zespołu Szkół nr.2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie Podzamczu.

Na uroczystej akademii z okazji 11 listopada - Dnia Niepodległości zaprał głos do uczestników Kazimierz Błaszczak.

 

 Relacje foto przygotował: Piotr Kołodziejczyk 


 

 

Statystyki

300965
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
56
94
651
299412
2850
3126
300965

Twoje IP: 54.81.183.183
Server Time: 2018-05-26 11:38:26